Specifické obchodní modely v e‑commerce (C2C, C2B, G2C)

Matěj Kapošváry