Martin Valenta: Největší výzvou UX designérů je zahodit vlastní ego

Martin Valenta se webdesignu věnuje již 21 let, z toho téměř 6 let jako člen Shopsys posádky. K UX a UI designu se dostal přes uživatelské testování a interní výzkumy. Mezi jeho nejvýznamnější reference patří Mountfield, Tescoma či IPTV 4NET. Proč se při práci vzdává vlastního ega a raději naslouchá klientům?

V čem spočívá tvoje role UX/UI designéra ve firmě?

Náplň mé práce závisí na tom, v jaké fázi do projektu vstupuji. Pokud se jedná o novou zakázku, zpravidla se jedná o komplexní e-commerce projekt, začínám workshopem se zákazníkem a analýzou stávajícího e-shopového řešení (datová analytika, analýza chování zákazníků, případně výzkumná fáze na prodejnách apod.). Na základě získaných dat navrhuji wireframy a prototyp projektu, na kterém si uživatelským testováním ověříme, že jdeme správnou cestou. Následuje tvorba style guide a často také knihovny předpřipravených prvků. Pokud již e-shop běží, spolupracuji s datovým analytikem na CRO analýze a připravujeme podklady pro další rozvoj. .

Jak probíhá spolupráce designerů s programátory a se zástupci klientů?

Od našich vývojářů jsme pár let zpátky adoptovali agilní metody, které velmi urychlují a zefektivňují celý proces vývoje projektu. Zároveň usnadňují cenotvorbu, kdy umíme mnohem lépe určit finální cenu a flexibilně a transparentně pracovat s budgetem.

Jedním z typů spolupráce s klientovými externími designery je tzv. art directing, který se nám osvědčil například na projektech Tescoma či Agátin svět. Zde spolupráce probíhá tak, že hlídáme kontinuální rozvoj designu a dodržování definovaného style guide. Jako art director jsem schopný řídit další vývoj projektu.

Základem každé spolupráce je ale pravidelnost. Pravidelné statusy s klientem (jednou či dvakrát týdně) jsou při vzniku nového e-commerce řešení nejdůležitější. Stejně tak každotýdenní komunikace s frontendisty (zejména v průběhu implementace projektu). Adopce agilní metodiky nás velmi posunula.

Co na své práci vnímáš jako největší výzvu? A čím se odlišuješ od ostatních UX designérů?

Největší výzvou je pracovat bez ega a předsudků. Může se stát, že zadání od klienta ze začátku nikomu nedává smysl, ale o to větší výzvou je uchopit ho a navrhnout řešení tak, aby dávalo smysl a fungovalo. To se samozřejmě nemusí povést na první pokus. Jde o proces s kvalitní komunikací a častými změnami.

Od doby, kdy jsem si začal sbírat zpětnou vazbu na svou práci, se často opakují argumenty jako zkušenost, empatie a byznysový přesah. Nepodsouvám klientům své názory, naopak dokážu jim naslouchat, vysvětlovat a nebráním se ani návrhům či změnám. Každý webdesigner by si měl uvědomit, že EGO a soupeření do naší práce nepatří.

Vnímáš oproti minulosti nějakou změnu u smýšlení klientů? Uvědomují si důležitost tvé role?

V současnosti je e-commerce považována za plnohodnotný prodejní kanál, nikoliv jako okrajovou záležitost pro mladší ročníky. Ještě před pár lety mohly některé B2B firmy či výrobní závody fungovat dle zaběhnutých kolejí. Pokud dnes chtějí přežít, musí se transformovat v technologickou firmu. A to nemluvím pouze o ERP systémech a e-katalozích/e-shopech, ale do popředí se dostává umělá inteligence. Např. pro řízení výroby nebo hlídání výstupní kvality.

Co se týče myšlení klientů, někteří už vědí, co CRO analýza je a co jim může přinést. To byl například případ našeho klienta Prusa Research, který si naši CRO analýzu přímo vyžádal. A vylepšujeme takto i další projekty (Agátin svět, Růžový Slon atd.).

Jaké projekty pro tebe byly nejzajímavější? Na které jsi nejvíc pyšný?

Výzvou byl návrh designu pro Tescomu, které v těchto měsících postupně spouštíme celkem 13 domén. Výstup vypadá možná jednoduše, musel jsem zde ale skloubit použitelnost pro portál (katalog) a hybridní B2B a B2C e-commerce řešení pro 12 jazyků, a to vše s jedinou administrací. Každý zahraniční trh je trochu odlišný, proto jsme museli i design přizpůsobovat na míru každému z nich. Současně jsme připravili i knihovnu pro jejich interní designový tým, který si z toho může připravit nové landing pages a udržet tak jednotný vzhled a rychle reagovat na marketingového potřeby.

Na Agátině světě postupně po částech aktualizujeme celý web (ne vždy je potřeba dělat najednou kompletní redesign). Snažíme se jej zpřehlednit a dát mu nový facelift. Vše vychází z dřívější analýzy webu. Z posledních zakázek bych rád zmínil Isotru, která se momentálně transformuje z výrobní firmy na technologickou. Zde jsme nejdříve zorganizovali byznysový workshop, provedli jsme rozhovory s regionálními i zahraničními pobočkami a partnery Isotry. Na základě toho vznikly prototypy, které jsme podrobili uživatelskému testování a na základě toho jsme optimalizovali tzv. MVP (minimal viable product). Uživatelské testování v tomto případě posloužilo také jako výstup pro stakeholdery. Následně jsme vypracovali design s velkým důrazem na snadnost ovládání na mobilních zařízeních (včetně rozsáhlého konfigurátoru).

Jak rychle se z tvého pohledu UX design vyvíjí a jaké jsou nejnovější trendy?

Kvalitativní techniky výzkumu nebo testování se používají dlouho a moc se nemění. Naopak kvantitativní se každým rokem zlepšují, zpřesňují a nabízejí toho tolik, že i v Shopsysu máme na data vyčleněného specialistu Lukáše Fibigera. Pokud si odmyslíme UI, tak se trendy moc rychle nemění. Dříve bylo těžké nabízet wireframy, výzkum a analýzy dat, ale to je posledních pár let naprostá nezbytnost, kterou si zákazníci uvědomují

Aktuální je stále snaha o co nejkvalitnější personalizaci. Většina webů už má větší návštěvnost z mobilů a stále více se tlačí na přiblížení mobilní/responzivní verze aplikacím, které se ovládají lépe. Dalším trendem, který se snaží prosadit, je storytelling. Můžeme se s ním setkat v HR jako představování firem nebo v podobě průvodce aplikacemi. Dále je tu zákaznická zkušenost (CX), která musí přirozené plynout krok za krokem a automaticky plnit jednotlivé cíle, a to napříč všemi kanály (tzv. omnichannel přístup). Zmínit můžu i vizualizaci dat (dashboardy v online/mobilním bankovnictví, fitness aplikace, Spotify atd.).

UX obecně se příliš nemění. Až na výjimky musí velké e-commerce projekty aplikovat to, co je ověřené, funguje a bude fungovat i následujících 5 až 7 let.

Nabízíš i možnost vzdělávání a consultingu ve firmách?

Ne formou klasických workshopů či školení. Mnohem smysluplnější podle mě je zapojit se do stávajícího týmu, poznat ho a postupnými kroky korigovat směr. Designéři díky tomu poznají a vyzkouší si nové techniky/metody. Přirovnávám to ke škole, kdy klasická frontální výuka není zrovna nejefektivnější. Lepší metodou předávání zkušeností je možnost rovnou si to vyzkoušet, zažít, vyhodnotit a začít používat. Tak si člověk dokáže mnohem více zapamatovat a osvojí si potřebné dovednosti.

Kde bereš inspiraci? Věnuješ se sebevzdělávání? Jak? Kde? Od koho se učíš?

Inspiraci čerpám neustále a kdekoliv. Paradoxně většinou mimo obor, tedy mimo e-commerce. To mi pomáhá hledat nové cesty, protože se sám sebe ptám, jak bych to mohl využít v e-commerce a proč by to někdo měl chtít používat.

Máte zájem o konzultaci s Martinem?