Case Study Tropic Fishing – rebrand, SEO, automatizace

Tropic Fishing case study
Nový e-shop Tropic Fishing

E-shop Tropic Fishing je naším klientem od konce roku 2012, kdy jsme začali s jeho vývojem na technologii Shopsys 5. Více než 10 let fungující technologie již vykazovala technologické nedostatky, neumožňovala dlouhodobou technickou podporu a personální a know-how udržitelnost. Po implementaci nového e-shopu na verzi Shopsys Commerce Cloud je Tropic Fishing jedním z našich nejrychlejších e-shopů. Je povyšovatelný a jeho organický konverzní poměr se zvýšil o 22 % a mobilní konverzní poměr dokonce o 25 %.

Tropic Fishing je mezi rybáři jako ryba ve vodě

E-shop Tropic Fishing, dříve známý pod názvem Tropic Liberec, navazuje na téměř třicetiletou tradici známé liberecké rybářské prodejny. Kromě širokého portfolia rybářského sortimentu poskytuje také odborné poradenství. 

Majitelé e-shopu, manželé Křížkovi, si uvědomují, že technologie jsou dnes alfou a omegou úspěšného fungování na trhu i dalšího rozvoje online podnikání. Proto se po sedmi letech na verzi Shopsys 5 rozhodli pro přechod na nejnovější verzi Shopsys Commerce Cloud. Ten může kromě nejmodernějších technologií nabídnout neomezenou škálovatelnost a povyšovatelnost. Díky povyšovatelnosti je možné prodloužit životnost e-shopu oproti tržnímu standardu (5 – 7 let) až na dvojnásobek. 

Z důvodu plánované zahraniční expanze majitelé navíc chtěli kompletně rebrandovat svou značku. Byl to trochu risk, ale nakonec jsme se dohodli, že vývoj nového e-shopu provedem najednou s rebrandingem a redesignem loga.  A tak se během implementace z původního Tropicu Liberec stal Tropic Fishing, a to včetně nového loga, úplně nové domény, informační architektury a stromu kategorií.

Jak rebrandovat a nepoložit SEO?

Změna domény včetně všech URL adres, loga a kategorií v rámci kompletního rebrandingu s sebou nese riziko velkého poklesu organické návštěvnosti z důvodu nulové historie nové domény. A v kombinaci s implementací nového e-shopu jde přímo o akrobatický kousek, před kterým nás varovali i nejznámější čeští SEO specialisté. Po zvážení všech možností a scénářů jsme se rozhodli, že do toho přesto půjdeme.

Lukáš Fibiger

LukášFibiger

SEO specialista, Shopsys

Výzvy nás baví. Navíc jsme dobře věděli, jak naše platforma funguje, a díky tomu jsme mohli SEO podchytit od základu. Nejprve jsme dali dohromady seznam všech relevantních URL adres. Použili jsme k tomu data z nástrojů Google Analytics, Google Search Console, Screaming frog a databází. Celkový počet URL se zastavil na čísle 300 000. Ty jsme následně zprioritizovali a přesměrovali na novou doménu. U cca 7 000 adres jsme zjistili nízkou návštěvnost a nerentabilitu nákladů, proto jsme se po dohodě s klientem rozhodli tyto nepřesměrovávat.

Jak dopadla organická návštěvnost po změně domény, stromu kategorií, všech URL a loga? Pesimistický odhad externích SEO specialistů byl 50% pokles. Nakonec došlo pouze k 15% poklesu počtu organických návštěv za měsíc. Ačkoliv se počet návštěv snížil, z výsledků je zřejmé, že zároveň došlo ke zvýšení relevance návštěvníků, jelikož meziroční pokles objednávek činil pouze 3 %. 

Obrovskou výhodou pro nás i klienta bylo to, že naši vývojáři spolu s našimi SEO specialisty tvořili jeden tým. Klient ani product owner tak nemusel koordinovat jejich fungování mezi sebou, což výrazně zefektivnilo odbavování tasků.

Průběh implementace a automatizace procesů

Během implementace jsme se dočasně stali součástí firmy Tropic Fishing. Náš implementační tým jezdil do Liberce každých 14 dní na osobní schůzky. A v případě potřeby se nebál jít do ostrého provozu a vyzkoušet si celý proces vyskladnění objednávky, jako tomu bylo například při řešení zakládání objednávek do informačního systému.

I díky tomu jsme postupně rozkrývali, jak firma Tropic Fishing funguje uvnitř, jaké má zavedené procesy, a zjišťovali jsme, že jí díky agilnímu vývoji umíme zautomatizovat a zjednodušit velké množství práce a procesů. Jednalo se například o zjednodušení zalistování nových produktů, zrychlení aktualizace skladových zásob, zrychlení nahrávání dat, automatizaci kategorií, efektivnější využití IS Pohoda, práci se sklady a jejich prioritizací, práci s variantami produktů, automatizace práce se sety produktů, dárky ke konkrétním produktům i celé objednávce.

Cílené zvýšení rozpočtu na implementaci Tropic Fishing

Každou novou funkci e-shopu či automatizovaný proces jsme před implementací konzultovali s decision makery Tropicu, spočítali jsme cenu za programátorské hodiny, definovali přínosy a po odsouhlasení jsme se pustili do práce. Navýšil se tím celkový rozsah hodin odpracovaných na projektu a samozřejmě i finální cena kompletního řešení. Majitelé e-shopu si byli vědomi, že rozšíření rozsahu projektu jim do budoucna ušetří mnoho času, práce a nákladů, proto s navýšením celkového budgetu souhlasili.

V rámci implementace jsme se také zaměřili na cenotvorbu (klient má několik typů cen, využívá procentuální i nominální slevové kupóny a dárkové poukazy), responzivní designrychlost e-shopu. V listopadu 2020 jsme ve spolupráci s vshostingem upgradovali infrastrukturu v našem privátním cloudu. Sáhli jsme po nejmodernějších AMD procesorech EPYC (každý se 32 jádry a 64 vlákny) a přešli na rychlejší NVMe disky. Výsledkem byl 39% nárůst rychlosti načítání e-shopu.

Lepší konverzní poměr, snížení nákladů a rychlý návrat investice

Jak jsme zmínili v úvodu případové studie, i přes kompletní výměnu URL adres (tedy nulové SEO) a redesign celého webu došlo k meziročnímu navýšení organického a mobilního konverzního poměru o 22, resp. 25 %. Vyšší efektivita a ziskovost webu bez nutnosti zvyšování investic do marketingu ve spojení se snížením nákladů, které přinesla automatizace vnitřních procesů firmy, slibuje rychlý návrat investice do nového e-shopového řešení. 

Benefitem pro klienta byla úzká spolupráce vývojářů, SEO, UX a design specialistů Shopsysu během implementace (úspora času a lepší komunikace), zapojení našeho týmu do běžného chodu firmy (zavedení automatizovaných procesů) a v neposlední řadě přechod na moderní povyšovatelnou platformu.