PIM aneb jedno místo vládne všem

Konzistentní a přesné informace o produktech v kombinaci s automatizovanou integrací umožňují expanzi prodeje do nových kanálů, rozšíření zákaznické základny a flexibilní reagování na změny trhu. PIM neboli Product Information Management se proto stává čím dál důležitější součástí ekosystému e-commerce nástrojů a obchodních strategií. O co české e-shopy přicházejí, když tento nástroj na rozdíl od těch zahraničních často opomíjejí?

V současnosti si všímáme silného tlaku na zkracování životního cyklu produktu z důvodu rychlejšího uvádění nových produktů na trh. Čím kratší je životní cyklus produktu, tím důležitější je efektivní řízení informací o produktu. PIM je systém pro centralizaci a komplexní správu produktových dat, jehož cílem je usnadnit distribuci informací, snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu prodeje. Integruje data z ERP, CRM a dalších produktových či zákaznických platforem. PIM řešení je ideální pro B2B i B2C firmy, které zpracovávají produktová data v řádu tisíců položek (SKU), chtějí prodávat online a pomýšlí na zahraniční expanzi. Kromě distribučních firem je PIM vhodné i pro výrobní firmy, které spravují produktovou dokumentaci a potřebují ji spolu s dalšími materiály sdílet se svými distributory a usnadnit jim tak koncový prodej.

Kvalita produktových dat přímo ovlivňuje výši prodejů

Do PIM lze nahrávat data z různých interních i externích zdrojů dat (ERP, PLM či jiné zdroje dodavatelů). Díky tomu je možné z jednoho místa pracovat se všemi produktovými informacemi, ať už strukturovanými (popisky, parametry, specifikace, SEO, varianty) či nestrukturovanými (fotky, videa, dokumenty), přiřazovat produktům různé atributy, hromadně pracovat s jejich mutacemi (jazykovými, cenovými) nebo spravovat vztahy a hierarchii mezi jednotlivými produkty.

Přidávat lze i různé obchodní a marketingové informace, které následně mohou pomoci v prodejním procesu (např. filtrovat produkty dle určitých kritérií do tištěného katalogu). Všechna data lze následně na pár kliknutí exportovat do jednotlivých prodejních kanálů – e-shop, marketplace, cenové srovnávače, feedy, katalog, mobilní aplikace, leták, newsletter. PIM zajistí, aby všechna data o všech produktech byla na všech kanálech vždy aktuální a konzistentní. Což ocení především omnichannel prodejci nebo e‑shopy obsluhující více zahraničních trhů.

Klienti francouzské společnosti Akeneo – jež za vývojem PIM řešení stojí – uvádí, že díky automatizaci správy procesů klíčových dat, flexibilní kategorizaci a překladatelské funkci zaznamenali výrazný nárůst tržeb, jelikož jim PIM usnadnil globální a omnichannel expanzi, zlepšil schopnost zacílit na nové typy zákazníků a podávat srozumitelné informace o produktech širokému publiku.

Vzhledem k tomu, že PIM řešení umožňují rychle aktualizovat informace o produktech a přizpůsobit je specifickým požadavkům různých prodejních kanálů, mohou e-shopy promptně reagovat na poptávku a přizpůsobovat se změnám na trhu. Díky tomu mohou e-shopy zvýšit prodeje a maximalizovat zisk.

„Zajímavým důsledkem je i to, že díky automatizované správě dat pomocí PIM zvládne provozovatel e-shopu spolupracovat s mnohem větším množstvím dodavatelů, aniž by mu narostly interní náklady nebo musel najímat nové produktové manažery,” uvádí Lenka Michalská z české společnosti WisePorter, která vyvíjí tzv. chytrý produktový katalog.

PIM a napojení na další systémy

PIM může sloužit jako zdroj produktových dat pro všechny IT systémy, včetně ERP a CRM, e-shopů, skladových systémů atd. Stejně tak ale může fungovat v podřízené roli, kdy bude sloužit pouze pro přípravu, aktualizaci a správu produktových dat, která však budou primárně uložena jinde – např. v ERP systému. Propojení s ostatními systémy se zajišťuje prostřednictvím datových konektorů na jednotlivé ERP, CRM a databázové systémy či prostřednictvím webových služeb a výměnou dat přes API nebo XML formáty. Data je také možné přímo importovat a exportovat do standardních formátů XLS, XLSX, ODS a CSV, což usnadňuje jejich rychlé zpracování v Excelu.

„PIM v takových případech může fungovat jako centrální pilotní kabina pro produkťáka, ve které se dozví vše, co o produktu potřebuje vědět, a dokáže to z jednoho místa řídit. Nedílnou součástí produktu je ale i cenotvorba. Na základě pravidel lze ve WisePorteru nastavit prodejní strategii (pro pod/segmenty produktů) pro jednotlivé cílové skupiny, systémy či země,“ říká Michalská.

PIM a cenotvorba

PIM tedy tvoří centrální platformu, na níž lze uložená produktová data chytře kontrolovat, čistit, aktualizovat, konsolidovat a odesílat je konkrétním příjemcům (e-shopům, odběratelům apod.). Některá řešení PIM umí navíc řešit i strategickou cenotvorbu. PIM s podporou cenotvorby umožňuje uživateli, aby automaticky do cenotvorby nahrával vstupy, jako jsou ceníky dodavatelů apod.

Nad tím si pomocí business pravidel může nadefinovat například:

  1. vhodnost dodavatele z hlediska dalších kategorií, jako je jeho rating či doba dodání,
  2. skutečný náklad po započtení všech dodatečných nákladů na dopravu, měnové rozdíly, administrativní náklady, objemové či jiné bonusy,
  3. prodejní ceny pro jednotlivé cenové hladiny klientů odvozené od přesně spočítané nákladové ceny,
  4. průběžné výpočty maržovosti,
  5. automatické validace, které upozorní na podezřelé hodnoty, např. ceny s příliš nízkou marží nebo s příliš skokovou změnou hodnoty oproti předchozímu období.

To vše počítá PIM s podporou cenotvorby automaticky. Produktový manažer může ručním zásahem ladit výjimky. ERP narozdíl od PIM předpokládá, že všechna tato kritéria “někdo” spočítal před ním (např. v Excelu) a do ERP zadal až finální výsledek.


„Český trh se od toho zahraničního dost liší. České firmy zatím PIM moc neřeší, nemají ho v architektuře a pokud ano, jedná se o custom řešení, případně spoléhají na ERP. Moment, kdy pro ně PIM začíná být zajímavé, nastává, když obsluhují více kanálů, partnerů, trhů a záleží jim na tom, jak informace o produktech prezentují klientům. Zahraniční e-shopy neřeší, JESTLI PIM implementovat, ale JAKÉ PIM implementovat, aby pro ně bylo dostatečně dobré,“ dodává Michalská.


Tento článek je součástí e-commerce magazínu EXEC č. 16.
Celý magazín je k dispozici online zdarma.