Co-development jako nová forma vývoje velkých e‑commerce řešení [případová studie: Sconto Nábytek]

Posílení pozice na trhu, vybudování programátorského in-house týmu, rozvoj omnichannel strategie a svoboda. To jsou hlavní benefity, které firmě Sconto Nábytek přinesla naše společná práce (tzv. co‑development) na vývoji nového e‑shopového řešení. Dnes je Sconto nezávislé jak na své mateřské společnosti, tak na dodavateli e‑shopu, je schopné si samo spravovat nové řešení a ví, že má po boku silného e‑commerce partnera, který je připraven kdykoli pomoci.

O firmě Sconto Nábytek

Sconto Nábytek, s. r. o. je součástí mezinárodního řetězce, který v provozuje v Evropě obchodní domy Hoeffner a Sconto. V České republice a na Slovensku má 12 poboček a přes 900 zaměstnanců. Kromě toho si zákazníci mohou zboží objednat prostřednictvím zbrusu nového e-shopu. 

Výběr technologie

Ponechat řešení od německé matky?

Původní řešení od mateřské společnosti české Sconto limitovalo v rozvoji, chyběla mu flexibilita a prioritizace lokálních potřeb v rámci vývoje e-shopové platformy. Česká pobočka má do budoucna ambiciózní plány rozvoje na místním trhu, proto postupně přebírá IT správu e-shopu do vlastních rukou a vybrala si platformu, která se bude do budoucna i nadále vyvíjet a oproti velkým zahraničním e-commerce platformám má příznivější licenční podmínky. Pokud by se Sconto rozhodlo jít cestou vlastního řešení, muselo by později řešit jeho upgrady, škálování atd. Díky licenčním poplatkům se o vývoj platformy nemusí starat.

S problematikou potenciální adopce řešení od mateřské společnosti při jednání s velkými retailovými hráči setkáváme poměrně často, naše zkušenosti jsme popsali v tomto článku.

Vývoj e-shopu Sconto tzv. co-developmentem

Původním záměrem Sconta bylo postavit in-house tým a vyvíjet řešení prostřednictvím něj. Později však zjistilo, že nábor interních programátorů je velice zdlouhavý a finančně náročný proces a bezpečnější, rychlejší a levnější cestou bude co-development. Naši programátoři dokonale znají Shopsys Framework a práci s ním, takže mohou programátory Sconta do procesu vývoje postupně zaučovat a zapojovat, až si vývoj a údržbu převezmou úplně. V případě, že by chtělo Sconto implementovat náročnější úpravy nebo mělo problém s vlastními kapacitami, má vždy možnost alokovat si developerský tým od Shopsysu nebo některé z partnerských agentur.

Agilní vývoj a vyjasnění rolí

V první řadě jsme si definovali jednotlivé role, určili si jejich úkoly a zodpovědnosti.  Vzhledem k tomu, že vyvíjíme agilně, zavedli jsme příslušné role, procesy a postupy (14denní sprinty, stand-upy, retrospektivy atd.). Vysvětlili jsme Scontu, v čem tyto postupy spočívají, a jaký mají přínos. 

Petr Rohan, e-commerce ředitel Sconta, byl v první fázi vývoje v roli product ownera, což se později ukázalo jako nejlepší rozhodnutí. Jakožto decision maker s prstem na budgetu a výbornou znalostí Sconta mohl rychle a kvalifikovaně rozhodovat. Klíčovou osobou na naší straně byl Vašek Macíček, vedoucí oddělení nových zakázek, který působil jako průvodce celým procesem vývoje nového e-shopu a adaptace našich technologií a procesů.

Velkou přidanou hodnotou celého projektu bylo, že byl klient součástí týmu a účastnil se všech (agilních) procesů. Byl plnohodnotnou součástí vývoje, vše měl pod kontrolou, mohl rychle reagovat na řešené problémy, dělat rozhodnutí a měnit priority. Mohl komunikovat přímo s programátory, předávat jim podstatné informace, tudíž odpadly časové prodlevy při předávání informací skrze product ownera. Zároveň zákazník viděl řešení a časovou náročnost jednotlivých zadání, dokázal pochopit, proč úkoly vyžadují tolik času a není možné je doručit hned. Celý vývoj byl naprosto transparentní. K řízení procesů a komunikaci používali všichni zapojení stejné nástroje – Confluence, Jira, Slack. Díky tomu byla komunikace rychlá a efektivní.

Sconto a Shopsys

Co-development e-shopu Sconto

Původní plán byl, že programátoři Sconta budou nové řešení vyvíjet sami a naši programátoři jim budou k dispozici pro konzultace. Nakonec se o počáteční vývoj se postarali naši programátoři, jimž dozoroval lead developer Sconta, který se později staral o napojení na ERP a Akeneo. Na začátku vývoje se do spolupráce zapojil i jeden programátor z naší partnerské agentury Bartoň studio. Prioritou Sconta bylo spuštění projektu včas, proto jsme využili náš ekosystém agentur, jež staví na Shopsys Frameworku. Nakonec jsme pro nový e-shop využili tzv. co-development. Celkem se na vývoji podílelo osm programátorů (3 ze Sconta, 5 ze strany Shopsysu, resp. Bartoň studia), grafik (Sconto), kodér (Sconto) a tester (nejprve ze Shopsysu, který následně zaučil testera ze Sconta).

V prvních měsících tedy vývoj zaštiťoval Shopsys. Programátoři Sconta se postupně učili pracovat s našimi technologiemi, Shopsys Frameworkem a dalšími postupy. Předávali jsme jim naše know-how a postupně i čím dál náročnější úpravy, aby měli zkušenosti s jejich řešením, případně i problémy či chybami, které se mohou vyskytnout. Naši programátoři stále poskytovali back up a složitější věci jsme řešili společně. 

Spuštění celého řešení probíhalo po doménách. První doménu (Sconto.sk) jsme spouštěli my s tím, že jsme programátory Sconta celým procesem provedli, vysvětlili jim ho a názorně ukázali. Další, českou, doménu si už Sconto spouštělo ve vlastní režii jen s naším dozorem. Díky tomu je dnes schopné si případně další domény spouštět samo.

Design vznikal zároveň s vývojem e-shopu

Stejně jako vývoj nového řešení i vznik nové grafiky byl agilní a živý. Nešli jsme tradiční cestou, kdy grafik nejprve navrhne celý e-shop a podle toho se kóduje a programuje. Jednotlivé stránky vznikaly postupně, na jejich vývoji se podílel nejen grafik, ale také programátoři, product owneři a kodér. Každá stránka vznikla tak, aby mohla být bez dalších úprav rovnou nakódována. Vždy jsme se snažili balancovat mezi implementační náročností a uživatelskou přívětivostí.

Role Shopsysu dnes

Dnes, když obě domény (cz a sk) běží, jsme pro Sconto i nadále partnerem, na kterého se může kdykoliv obrátit s dotazem ke specifikacím, náročným zadáním či urgentními potížemi. Jsme schopni poskytnou inspiraci pro řešení konkrétních problémů či mentoring u zadání, které můžeme díky know-how vyřešit rychleji. Kdyby se náhodou stalo, že by ze Sconta ze dne na den odešli všichni programátoři, může se obrátit na Shopsys. Jsme schopni (prostřednictvím interních i nasmlouvaných kapacit) postarat se o nejnutnější provoz e-shopu na nezbytně dlouhou dobu i další rozvoj. Máme radost, že na základě oboustranné spokojenosti bude následovat další společný rozvoj e-shopu, pro nějž si Sconto plánuje alokovat další programátorské kapacity Shopsysu.

Například v případě, že by se Sconto rozhodlo pro implementaci nějaké velké úpravy, mělo by tři možnosti.

1. Vyvíjet MP prostřednictvím vlastního in-house programátorského týmu, který se bude zároveň starat o provoz e-shopu. Vývoj bude v tomto případě trvat příliš dlouhou dobu.

2. Najmout si nové programátory. Tato varianta je zdlouhavá a po implementaci by firma nemusela pro programátory najít uplatnění.

3. Alokovat si programátorské práce u Shopsysu a za půl roku mít hotovo.

Přínosy nového e-commerce řešení na míru

Díky kvalitnímu základu v SEO se Scontu po spuštění nepropadla organická návštěvnost ani tržby. Co se týče rychlosti webu, na desktopu jsme oproti předchozímu řešení dosáhli zlepšení až o 30 % a na mobilu byli výsledky až dvojnásobně lepší. 

Rychlost e-shopu jsme zvýšili na desktopu o 20-30 %, na mobilních zařízeních jsou výsledky dokonce dvakrát lepší, než byly u starého řešení. Zásluhu na tom má ladění e‑shopu těsně před spuštěním, kdy jsme simulovali nadměrnou zátěž e-shopu (podle reálné performance +20 %), a ladili vše tak, aby i v největší špičce byl výkonný a nepadal.

Návštěvnost, konverzní poměr, tržby

Pro účely případové studie jsme porovnali meziroční výsledky starého a nového e-shopu Sconto v období říjen-leden. 

  • návštěvnost – zvýšení o 53 %, na mobilních zařízeních zvýšení o 96,5 %,
  • průměrná doba strávená na stránce – zvýšení o 34 %, 
  • bounce rate – snížení o 9 %,
  • konverzní poměr – zvýšení o 67 %, na mobilních zvýšení o 96,5 %.

Nezávislost, zaučený in-house tým a svoboda pro Sconto

Největším a nejcennějším přínosem celého co-development vývoje je pro Sconto bezpochyby nezávislost. A to jak na mateřské společnosti a jejích programátorských kapacitách, tak díky no vendor lock-inu i nezávislost na dodavateli e-shopového řešení. Programátoři Sconta byli u vzniku zdrojových kódů, umí s nimi pracovat, jsou schopni e-shop dále rozvíjet a zaučovat nové programátory v rámci in-house týmu. 

VašekMacíček

Projektový ředitel, Shopsys

Díky propojení obou týmů jsme mohli využívat know-how a zkušenosti jak ze Shopsysu (vývoj e-commerce platformy), tak i ze strany Sconta (znalost interního fungování procesů a businessu). Velkým benefitem byla také odborná kompetentnost e-commerce directora Petra Rohana na straně Sconta, který chápal nejen businessové potřeby společnosti, ale také technická řešení například pro škálovatelnost, no vendor lock-in a infrastrukturu.