Není retail bez e-commerce a není e-commerce bez retailu

Matěj Kapošváry
EXEC
26. 2. 2021