Jak se vypořádáme s limitem požadavku na zavedeným službou Docker