Byl vydán Composer 2 – co to znamená pro projekty postavené na SSFW?