ShopSys.cz    ShopSys blog    Konference projektového managementu 2012

ShopSys blog

Informace z e-commerce trhu, rady a tipy, informace o ShopSys.

# 

Konference projektového managementu 2012

4. 6. 2012 / Ing. Lukáš Heinz - vedoucí vývoje

Zlín je překrásné město s moc pěknou univerzitou a nádhernými studentkami - samozřejmě ne, že by v Ostravě nebyly. Ale pouze Zlínská univerzita v tomto inspirativním prostředí hostí každým rokem mezinárodní konferenci projektového managementu, která je největší akcí tohoto zaměření v České republice. 25. a 26. dubna se konal pátý ročník této konference s podtitulem Rozum vs. emoce. No a my jsme se rozhodli tam také podívat a přiučit se v této oblasti zase něco nového, co nás ve škole nenaučili a v praxi jsme na to ještě nepřišli sami.

Ing. Lukáš Heinz - fotografie
Ing. Lukáš Heinz
vedoucí vývoje


Než se dostanu k samotnému obsahu, chtěl bych se zmínit něco o organizaci. Velmi pozitivně na mě zapůsobilo, že celá organizace konference je v rukou studentů managementu, kteří tuto konferenci používají jako takovou školní praxi na vyzkoušení právě postupů v projektovém řízení. Tohle je podle mě ideální způsob, jak znalosti nabyté ve škole aplikovat v reálném světě v poměrně bezpečném prostředí a pod případným dohledem učitelů, kteří mohou pomoci. Kdyby jen takto fungovalo více ekonomicky zaměřených vysokých škol... Každopádně organizace celé konference, občerstvení i seznamovací večer (s čokoládovou fontánou, venkovním grilování, živou velkou kapelou a tanečním vystoupení) byly perfektní.

A teď už k obsahu. Tématem konference byly rozdíly mezi rozumem a emocemi při řízení projektů a jak tyto dvě – většinou naprosto protichůdné – hnací síly skloubit. Konference trvala dva dny a celkem se uskutečnilo v hlavním sále 19 přednášek. Jako na každé podobné konferenci, každá z nich byla jiná a myslím, že z každé si mohl člověk odnést něco zajímavého. Pravdou ale je, že z některých více a z některých méně.

Místo abych psal recenze na jednotlivé přednášky, tak jsem se rozhodl, že se s vámi podělím spíše o myšlenky, se kterými jsem tuto konferenci opouštěl. Některé myšlenky jsou produktem několika přednášek, ale všechny vznikly jen díky této konferenci, takže myslím, že rozhodně stála za to. Předem se omlouvám za poněkud zmatenější podání a přeskakování z tématu na téma, nicméně takové už nové myšlenky bývají...

 • Inovace v podnikání lze rozdělit na dvě skupiny – drobná zlepšení a zásadní inovace. Drobná zlepšení poznáme podle toho, že jen upravují současný stav a při rozhodování o těchto zlepšeních se koukáme na statistiky a odrážíme se od tvrdých dat. Na druhou stranu zásadní inovace přinášejí změnu současného stavu a jsou většinou spojené spíše s méně exaktními pojmy jako je instinkt nebo manažerský cit. Pokud tedy chci něco zlepšit, tak mám hledět na čísla a nechat pracovat mozek. Pokud ale chci něco opravdu změnit a inovovat, je vhodné čísla i trochu odložit a zaposlouchat se tomu, co říká srdce. Mám takový pocit, že tohle by šlo aplikovat i na jíné věci něž projekty...

 • Poslední dobou často diskutovaná svoboda v práci je přeceňovaná (pokud se o ní mluví, tak jen v superlativech). Nikde neexistují reprezentativní statistiky, že zavedení svobody v práci má na firmu pozitivní dopad. Z čistě ekonomického hlediska nemá demokratické principy smysl ve firmě více zavádět. Přesto se ale tento způsob řízení šíří. Je to hlavně ve firmách v rostoucích sektorech (IT), které jsou navíc v zisku, takže si můžou dovolit chovat neekonomicky. Principy svobody v práci má ale smysl zavádět aspoň v omezené míře ve firmách, kde je velký důraz na jedinci a osobní zodpovědnosti. Tyto principy rozhodně zlepšují pracovní prostředí a dobrý pocit z práce, který je v takovýchto firmách důležitým faktorem. Pro více informací se podívejte na Svobodavpraci.cz a opoziční Navolnenoze.cz/blog/svobodne-firmy/.

 • Při řízení projektu je důležité, aby všichni měli dostatek informací. Šířením informací se zabraňuje jak rozhodovacím problémům, že někdo o něčem nevěděl a proto rozhodl špatně, tak i mezivztahovým – není nic horšího než šeptanda v projektovém týmu o tom, co by mohlo nebo nemuselo být, která vede jen k nejistotě a zbytečnému stresu, kterého má každý beztak dost. Přestože je otevřenost a komunikace často omílaným tématem stále se na to zapomíná nebo ignoruje.

 • Spojení rozumu a emocí si lze představit jako jezdce na slonovi. Slon má několik tun a je strašně silný a jezdec je rozum, který vše ovládá. Pokud se slonovi nechce, tak ho jezdec může přemlouvat, ale ne vždy se to podaří. A i když rozumově víme, že je něco třeba udělat, tak ne vždy toho slona přesvědčíme – každý si občas (nebo i častěji) zažil ranní vstávání, kdy rozum ví, že je třeba vstávat, ale ten několikatunový slon v nás se jen převalí na opačný bok a ani se nehne.

  Pokud s někým komunikujeme, tak je důležité slona nerozzuřit. Pokud totiž rozzuříme slona, tak ten se splaší a jezdec nemůže dělat nic jiného, než se na něm akorát udržet. O řízení ale nemůže být ani řeč. Proto, když se při jednání slon splaší, tak je zbytečné používat logické argumenty. Uklidnit slona je většinou takřka nadlidský úkol. Proto je třeba dát na prevenci a slona nikdy nevydráždit. Pokud tedy s někým komunikujeme, tak je třeba mluvit jak k jezdci, tak ke slonovi. Tuto taktiku mají v sobě dobře zakotveny ženy – typickým příkladem můžou být slova přítelkyně, která chce, abych s ní šel ven „Pojď dneska na procházku, už dlouho jsme nikde nebyli (jezdec/rozum). Na kopci si pak dáme pivo (slon/emoce).“

 • „Rozum se davově nepřenáší, zato emoce ano.“ Vždy když přicházíme s nápadem nebo úkolem, je vhodné k druhé straně přistupovat tak, jako by s námi spolupracovat nechtěla a je třeba ji k tomu přesvědčit. Díky tomu získáme pocit, že je třeba toho druhého přesvědčit, proč by to měl chtít taky udělat. Při komunikaci pak působíme nejen na rozum, ale i na emoce. Pokud tedy zadávám někomu úkol, měl bych se ho částečně i snažit přesvědčit, jak super bude, když ten úkol udělá.

 • Dalším z témat, které se přeceňuje je life-work balance – schopnost vyvážit práci a svůj (rodinný) život. Vysoká životní úroveň byla vždy vykoupena tvrdou prací (za předpokladu, že si odmyslíte ty případy, kde pro peníze stačí sáhnout do krabice od vína). Je to pokřivený pohled blahobytného západního člověka, že si můžu žít nadstandardně a pracovat v klidu od 8 do 3. Prostě je třeba se smířit s tím, že pokud si chci žít lépe, tak za to musím něco obětovat a je jen na mně, kdy řeknu „a dost“. Není to ani otázka práce versus rodina. Pokud více pracuji, tak zase rodinu zabezpečuji, aby se měla lépe. To rozhodnutí, co je pro nás a naše blízké důležitější, je jen a jen na nás a ideální řešení neexistuje. Čas je jen jeden a vždy se musíme rozhodnout pro něco na úkor něčeho jiného.

 • Pokud víte, kdo jsou lidé ve vašem týmu, pak jste schopni s nimi lépe pracovat. Není to o nějaké manipulaci, ale pokud víte, že někdo je spíše přemýšlivý analytik, tak víte, že nemá smysl mu argumentovat tím, jak by vám něco udělalo radost a je lepší mu ukázat čísla. K relativně dobrému určení osobnosti slouží typologie MBTI. Pomocí krátkého standardizovaného testu (písemný test ano/ne) je možné určit u každého kombinaci následujících faktorů: vnímání okolního prostředí (extroverze/introverze), získávání informací (smysly/intuice), zpracování informací (myšlení, cítění) a životní styl (usuzování/vnímání). Díky těmto faktorům je možné určit 16 osobnostních typů. Pro více informací doporučuji Cs.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator.

A na závěr několik krátkých postřehů:

 • Konference se účastnily firmy z nejrůznějších odvětví, ale většina lidí tam byli ajťáci – nejčastěji představitelé IT oddělení. Že by se jinde projektové řízení neuplatňovalo?   

 • V oblasti projektového řízení nemá smysl získávat certifikáty, protože z výzkumů vyplývá, že certifikovaní lidé mají stejnou úspěšnost projektů jako necertifikovaní. Jednou z věcí, které napomáhají úspěšnosti projektů je použití kvalitního softwarového nástroje

 • Mít profil na LinkedIn a pravidelně jej kontrolovat bylo mezi účastníky konference velmi populární. Naopak Facebook jsem viděl pouze u svých spolupracovníků...:-)


Aktuální novinky a tipy z e-commerce

Zajistěte si pravidelný přísun novinek z e-commerce a tipů pro e-shopy do Vašeho mailu! Přihlašte se k odběru našeho newsletteru. ukázka